Sommerprogram 2014

Sommerprogram 2014

Gratis inngang for grunnskoler i Trondheim Kommune våren 2014

ViT og Trondheim Kommune viderefører avtalen om gratis inngang og undervisningstilbud for skoleelever våren 2014. Forutsetningen er at besøkene blir forhåndsbestilt (her: vitensenteret.com/booking).

En slik ordning har lenge eksistert ved vitensentre i bl.a. Bergen og Sarpsborg. ViT ønsker alle skoler hjertelig velkommen til en inspirerende og lærerik dag på senteret!

SFO får også gratis besøk ved forhåndsbestilling, men ikke undervisningstilbud.

Aktivitetsprogram for vinterferien

Sider

Abonner på Vitensenteret i Trondheim RSS