Vitensenteret i Trondheim | Stedet for aha-opplevelser!

Kom og se DNV Fuel Fighter 2

Fra onsdag 7. mars til søndag 11. mars kan våre besøkende være tilskuere til byggingen av en konkurransebil som skal delta i Shell Eco Marathon. I konkurransen bygger deltakerne en bil som skal kjøre så langt som mulig på en energiekvivalent tilsvarende én liter bensin. DNV Fuel Fighter er et lag bestående av 14 masterstudenter fra NTNU. De vil flytte verkstedet sitt til Vitensenterets utstilling, slik at så mange som mulig kan få være vitne til utviklingen av konkurransebilen.

Statoils realfagspris 2012

Statoils realfagpris er en landsdekkende realfagkonkurranse for elever i Vg2, studiespesialiserende med programfag realfag. Konkurransen er en del av programmet www.morgendagenshelter.no.

Hensikten med konkurransen er å stimulere interessen og nysgjerrigheten for teknologi- og realfagene, og på den måten å inspirere ungdom til videre fordypning og utdanning innenfor disse fagretningene. Oppgavene er knyttet mot kompetansemålene i programfagene kjemi, fysikk og teknologi og forskningslære.

Solkvinnene - en miniutstilling ved Vitensenteret

Lørdag 1. okt. kl. 13.00 blir det åpning av miniutstillingen 'Solkvinnene i India' i elektrorommet ved Vitensenteret.

Utstillingen forteller hvordan kvinner fra landsbygda som ikke kan lese eller skrive, utdannes til barfotingeniører som driver og vedlikeholder landsbyens solcelleanlegg. Det blir også mulighet til selv å prøve seg som "barfotingeniør" og koble opp solceller.

Tommy Fernandes fra firmaet Solenergi uten grenser vil fortelle litt om hvordan firmaet bidrar til å elektrifisere landsbygda i både Afrika og i India.

Sider

Abonner på Vitensenteret i Trondheim RSS