Priser | Vitensenteret i Trondheim

Priser

Billetter:
Enkeltbillett
Fra fylte 3. Barn under 10 år må være i følge med voksen
95,-
Familie
Inntil fem personer, maks. to voksne *
330,-
Personlig årskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.) 250,-
Familieårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.)
Inntil fem personer, maks. to voksne
900,-
Familie halvårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.)
Selges kun 2. halvår. Inntil fem personer, maks. to voksne*
500,-
Grupper:
Gruppebillett (min. 6 betalende)
Se egen avtale for grunnskoler i Trondheim kommune
65,-
Skole-/barnehagebillett
Se egen avtale for grunnskoler i Trondheim kommune
50,-
Gruppeårskort
Barnehage/SFO
70,-**
Lærere/lærerstudenter Gratis
3D planetariet 50,-
Uten besøk i senteret: Vitenshow, Hverdagskjemi, Galileo, Kjemi- og fysikktriks, Camera Obscura * På forespørsel
Orbitron 25,-
Barneselskap etter åpningstid (grunnsum inkl. én familiebillett, gruppebilletter kommer i tillegg) 1250,-
* Elever på vgs over 18 år regnes som barn ved gruppebesøk
** Pr. pers. Må kjøpes for alle barn over 3 år ved institusjonen