Talentsenteret i Trondheim | Vitensenteret i Trondheim

Talentsenteret i Trondheim

Talentsenteret på Vitensenteret

 

Talentsentret er en nasjonal satsing hvor målet er å gi elever en ny arena for å utvikle seg i realfag. Her skal elevene få hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer. Målgruppen er både elever som presterer på høyt faglig nivå, og elever som har potensialet for å prestere på høyt nivå. Det blir lagt vekt på både de teoretiske, de praktiske og de sosiale aspektene. Elevene vil få veiledning og hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer i matematikk og naturfag gjennom arbeid med egne, relevante prosjekter, gjerne i samarbeid med andre på senteret. Tilbudet skal gi utfordrende og motiverende opplæring slik at elevene opplever muligheter til å utvikle seg faglig sammen med andre.

Hvem kan søke?

Du kan søke om du:

  • Har en god idé eller et prosjekt som du brenner for
  • Vil gå i dybden i fag
  • Vil utvikle deg i realfag sammen med andre realfagsinteresserte elever
  • Vil utvikle et samarbeid med aktører fra privat og offentlig sektor
  • Vil prioritere talentsamlinger fremfor andre aktiviteter på ettermiddagstid

Hva kan Talentsentret tilby?

Talentsenteret kan tilby veiledere i realfagene, og hjelp til å knytte kontakter opp mot ulike bedrifter innen ønsket interesseområde. Talentsenterelever kan fritt benytte seg av Vitensenterets arealer ved fordypning i fag. Trigger Oppfinnerverksted er åpen for elevene i samlingene og hver onsdag ettermiddag. Vi vil vektlegge både det sosiale og faglige på våre samlinger. Samlingene vil være en blanding av aktiviteter og tilpasset faglig veiledning.