3D-modellering og 3D-printing - DeKom

Forside 3D-modellering og 3D-printing - DeKom

 

Vikhammer/Vikhammeråsen skole våren 2021. Målsettingen med denne sjette samlingen er å gi deltakerne en grunnleggende innføring i bruk av modellering av 3D-modeller for utskrift til en 3D-printer. Vi har valgt å bruke modelleringsprogrammet BlocksCAD da dette gir en lav terskel inn til modellering samtidig som det vektlegger de matematiske aspektene til 3D-modellering. I tillegg er programmet gratis og viser hvordan blokkprogrammering egner seg til mer enn programmering av mikrokontrollere. Heftet er ment som en støtte under arbeidet på kursdagen, men mest som en hjelp i det etterfølgende arbeidet i klasserommet, dog ikke uten videre for utdeling til elevene.

Forfatter: 
Nils Kr. Rossing, Ola Kleiven, Rannvei Sæther, Eva H. Hagen
Utgivelsesår: 
2021
ISBN: 
978-82-92088-69-2