3D-printere og laserkuttere, hva er det?

laserkuttet figur

Torsdag 17. september 2020

I de siste årene er det snakket mer og mer om hjemmefabrikasjon, gjerne knyttet til digitale verktøymaskiner som er blitt så billige at privatpersoner og skoler har råd til å anskaffe dem. Siden 2016 har Vitensenteret i Trondheim ha rikelig tilgang til slikt verktøy. I denne presentasjonen ønsker vi å fortelle og vise fram hva 3D-printere og laserkuttere er, hvordan de virker og hvilke muligheter de gir ikke minst i kombinasjon til mer tradisjonell kunst og håndverk. Vi ønsker også at hver enkelt deltaker skal sette sammen en laserkuttet gjenstand som de kan ta med seg som et minne fra besøket.

Siden det er begrenset plass i verkstedet så må vi sette en øvre grense for deltagelse på 16 deltagere. Om interessen blir stor så kan vi ev. gjenta tilbudet.

Hvor: 
Seddelloftet