Tradisjonelt håndverk og digitale verktøy - DeKom

Forside for heftet Tradisjonelle håndverk og digitale verktøy

 

Heftet er skrevet som en hjelp til gjennomføring av 6. samling av DeKom‐tilbudet: Skapende aktivitet i klasserommet. Målsetningen med denne åttende og siste samlingen er å gi deltakerne muligheten til knytte sammen gammel og ny teknologi, både ved at vi tar opp gammelt håndverk og tauverksarbeider og ser hvordan ny teknologi kan berike disse gamle teknologiene. I denne tradisjonen er mønster og symmetri viktige elementer. 

Heftet beskriver framstilling av skåler ved hjelp av geometri og laserkutting, videre omtales ttradisjonell treskjæring og karveskurd, framstilling av knuter, taumatter og rosetter og viser noen enkle tautriks. En av parallellene handler om å lage enkle programmer for å generere algoritmiske mønster. Teknikken Kumihimo er også beskrevet.

Heftet er ment som en støtte under arbeidet på kursdagen, men mest som en hjelp i det etterfølgende arbeidet i klasserommet, dog ikke uten videre for utdeling til elevene.

Forfatter: 
Nils Kr. Rossing, Anne Birgitte Belboe, Ola Kleiven, Rannvei Sæther, Eva H. Hagen
Utgivelsesår: 
2021
ISBN: 
978‐82‐92088‐71‐5