Fra Pythagoras til rørt tyttebær

eksempler på dagligdagse fenomener fra fysikkens verden
ved Nils Kr. Rossing, Vitensenteret i Trondheim

Ble avholdt torsdag 4. des. 2014

Foredraget viser ved hjelp av demonstrasjoner og enkle eksperimenter hvordan dagligdagse fenomener kan skjule de mest forunderlige egenskaper når de rendyrkes og løftes fram i lyset. Foredraget henter eksempler fra elektrisitet og magnetisme, lyd og lys, luft og veskestrøm, og mekanikk mm. Selv de mest uforståelige fenomener skal bli litt mer forståelig i løpet av foredraget.

Hvor: 
Seddelloftet