Ornamentikk og mønster – hvorfor blande matematikk inn i kunst og håndverk?

Ornamentikk og mønster – hvorfor blande matematikk inn i kunst og håndverk?

Ble avholdt onsdag 13. november 2013

Mønstertradisjon og ornamentikk er en viktig og berikende del av vår kulturarv. Det viser seg at symmetri i mønstrene ofte bidrar til å gjøre dem tiltalende og vakre. Foredraget viser hvordan vi kan dra nytte av en utvidet symmetriforståelse for å kategorisere og videreutvikle mønster og ornamenter. Foredraget viser eksempler på punkt-, rotasjons-, akse-, bånd- og flatesymmetri knyttet til hverdagsmønster, karveskurd og islamsk ornamentikk. Eksempler fra den nederlandske kunstneren M.C. Escher vil også bli vist og analysert.

Pris: Vanlig inngang ViT (70,- Kr)

Foredragsholder:
Nils Kr. Rossing
Vitensenteret i Trondheim

Hvor: 
Seddelloftet