Dybdesyn og "kunstig" 3D - Hvordan virker det egentlig?

Pseudoskop som «bytter om» høyre og venstre øye

 
Ved Nils Kr. Rossing, Vitensenteret i Trondheim

Torsdag 17. sept. 2015 Kl: 12:30 - 13:30

Hvorfor fascineres vi slik av 3D-film når de fleste av oss daglig ser verden i 3D? Ved hjelp av ulike eksperimenter skal vi utfordre vår dybdesynet vårt, og på denne måten bli bedre kjent med vår evne til å se romlige figurer. Hva skjer med vår
opplevelse av verden dersom vi bytter om høyre og venstre øye, eller hva om vi flytter øynene lengre fra hverandre? Hvordan forandres vår evne til å koordinere bevegelser dersom vi snur verden opp ned eller synsfeltet dreies 15 grader mot høyre?
I tillegg vil vi undersøke hva som skjer når vi manipulerer perspektivet hos kjente gjenstander, og omtale noen teknikker for å framstille "kunstig" 3D i bilder og på film.

Hvor: 
Seddelloftet