Besøkende nr. én million | Vitensenteret i Trondheim

Besøkende nr. én million

Bildet: Familien Rune Pettersen, Magnus Damstuen Pettersen og Kari Damstuen ble Vitensenteres besøkende nr. 1. million under feiringen av 25-års jubileet den 27. april. De fikk blant annet årskort og gavekort til butikken.