Grunnleggende elektronikk og elektrisitetslære - DeKom

Forside Grunnleggende elektronikk og elektrisitetslære

 

Heftet er skrevet som en hjelp til gjennomføring av en 5. samling av dekom-tilbudet: Skapende aktivitet i klasserommet. Målsetningen med samlingen er å gi deltakerne "hands on" erfaring med elektrisitetskomponenter slike som batterier, LED, motstander, lyspærer, motorer, generatorer, solceller, buzzere, brytere og elektromagneter. 

Det er viktig at utvalget av komponenter gjør det mulig å utforske grunnleggende elektriske kretser, åpen og sluttet krets, serie- og parallellkobling, av lyspærer og batterier, og å utforske tenning av lys eller start og stopp av motorer. 

Ved å bruke det deltakerne har lært om laserkutting og digital tegning, blir de utfordret til å designe, framstille, koble opp og teste ut hemmelige bokser som et ledd i det å framstille læremidler sammen med elevene.

Forfatter: 
Nils Kr. Rossing, Bijana Gajic, Ola Kleiven, Rannvei Sæther, Eva H. Hagen
Utgivelsesår: 
2021
ISBN: 
978-82-92088-70-8