Vi søker prosjektleder for Talentsenter i realfag | Vitensenteret i Trondheim

Vi søker prosjektleder for Talentsenter i realfag

Vi søker prosjektleder for Talentsenter i realfag

Vi søker prosjektleder som brenner for naturvitenskap og ungdom

ViT er ett av fire regionale vitensentre som er gitt i oppdrag å utvikle og drive Talentsenter i realfag. Tiltaket er forankret i Kunnskapsdepartementets realfagsstrategi, «Tett på Realfag» 2015 ‒ 2019. Oppdraget er å prøve ut en modell der enkelte vitensentre er ressurssentre for realfagstalenter og elever med stort læringspotensial i realfag.

Talentsenteret er et tilbud til elever til 7. – 10. trinn i grunnskolen og Vg1 – Vg2 i videregående opplæring. Talentsenterprosjektet er et pilotprosjekt som startet høsten 2016. Prosjektet er forlenget fra høsten 2019 til sommeren 2021.

Vitensenteret søker en entusiastisk prosjektleder som ønsker å utvikle barns og ungdoms nysgjerrighet og kreativitet og å gi dem den gode mestringsfølelsen. Søkeren må ha gode kunnskaper innen realfag og ha kjennskap til realfagenes betydning for skole, forskning og næringsliv.

Stillingen er en 2-årig prosjektstilling (til 30/6-2021) med arbeidsområder:

• Ansvar for den daglige driften av Talentsenteret
• Delta aktivt i utvikling og gjennomføring av tiltak i samarbeid med pedagoger ved ViT og eksterne ressurspersoner.
• Delta aktivt i det nasjonale nettverket for Talentsenter i realfag og bygge gode relasjoner til skoleeiere og FoU-miljøer

Krav:

• Mastergrad eller tilsvarende innen realfag eller pedagogikk
• God kunnskap om det norske utdanningssystemet og gode nettverk innen skole og kunnskapsmiljø
• Undervisningserfaring innen realfag
• Kjennskap til skaperverksted som læringsarena (makerspace)
• Beherske norsk flytende
• Villig til å jobbe kveld og helg

Personlige egenskaper:

• Gode kommunikasjonsevner
• Du må ha genuin interesse for teknologi og naturvitenskap
• Du må være en entusiastisk og inspirerende formidler innen nevnte fagområder
• Du liker å arbeide i prosjektteam
• Du må kunne jobbe selvstendig
• Du er utadvendt, initiativrik og nysgjerrig
• Du er en dyktig tilrettelegger og flink til å gi konstruktiv veiledning
• Du evner å tilpasse kravene til den enkelte elev etter evner og interesser
• Du involverer heller elevenes utforskende evner enn å gi dem "ferdigtygde" svar
• Du er åpen for nye ideer og respekterer kreativitet og forestillingsevner hos elevene

Vitensenteret ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Vi kan tilby: Fleksitid, kreativt arbeidsmiljø, interessante og faglig utfordrende arbeidsoppgaver med stor grad av frihet, godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer, tilgang til verksteder, gode pensjons- og forsikringsordninger og lønn etter avtale.

Stillingen er 100 % og tidsavgrenset til pilotprosjektets varighet, men med mulighet til forlengelse. Videreføring av stillingen etter 30/6-2021 er under forutsetning av det gis årlig bevilgning til prosjektet på statsbudsjettet.

Søknadsfrist: 20. februar 2019
Søknader sendes til: rekruttering@vitensenteret.com

Spørsmål til stillingen kan rettes til prosjektleder Bodil Svendsen 467 79 628 bodil@vitensenteret.com eller direktør Arnfinn Stendahl Rokne: 90 2139 26 arnfinn@vitensenteret.com.