Thomas Angells matematikkrom

Matematikk på Vitensenteret

 

Thomas Angell var på 1700-tallet en av Trondheims rikeste menn. Det sies at han hadde en formue tilsvarende tre tønner gull da han døde i 1767 og det er betydelig. Han var også raus. Det fortelles at han testamenterte så mye av formuen sin til de fattige at prestene og embetsmennene ble bekymret for de fattige skulle bli for rike. Siden Thomas Angell har bodd her hvor Vitensenteret står i dag, synes vi det var rett og rimelig at han fikk en egen utstilling. I 2011 åpnet vi derfor Thomas Angells matematikkrom. I dette rommet kan du prøve deg på ulike matematiske utfordringer, hvorav flere er utformet som spill. Borte i kroken ser du Thomas sine tre tønnene med gull. Hvor mye tror du tre tønner gull er verdt i dag? Sammen med broren sin Lauritz foretok Thomas en stor Europareise. En av modellene viser et gammelt kart over Europa og du kan forsøke å finne korteste veien hjem dersom du skal innom alle byene. Du kan også prøve deg som navigatør og plassere fyret, fyrvokterens bolig, treet og flaggstanga på rett sted på Fyrholmen ved hjelp av krysspeiling. Thomas Angell var en av ni søsken. Klarer du å plassere dem i riktig rekkefølge? Ta en tur innom Thomas Angells matematikkrom og prøv deg på noen matematikkutfordringer.

Sponsorer og samarbeidspartnere

Ulike aktører har bidratt til å realisere utstillingen. 1. Hovedsponsor har vært Niels Henrik Abels Minnefond som har sponset utstillingen med kr. 200 000,-
2. Trondheimsavdelingen av Tekna har bidratt med kr. 30 000,-
3. Riibe Mynt har gitt forgylte “penger” for å illustrere Thomas Angells formue
4. Thomas Angells stiftelse og Trøndelag teater har gitt rekvisita
5. Matematikksenteret har bidratt med ideer og råd til det faglige innholdet i utstillingen
6. Gunnerusbiblioteket ved NTNU har bidratt med historisk bakgrunnsmateriale

 

Mer informasjon om oppgavene kan lastes ned her.