Når matematikken blir magisk - om noen matematiske forunderligheter

Matematiske finurligheter

Ble avholdt torsdag 29. november 2012

Med utgangspunkt i svært enkle matematiske problemstillinger tegnes et helt landskap av forunderlige sammenhenger - det er nesten som om matematikken blir magisk. Det kanskje mest forunderlige er likevel at noen har kommet på å stille de spørsmålene som ligger til grunn for problemstillingene. Ved hjelp enkle eksempler fra tallteori og geometri /topologi utfordres deltagerne til å tenke matematisk og romling - og å la seg forundre.

Utbyttet av fordraget blir større om man kan legge sammen og trekke fra to tall.

Nils Kr. Rossing
Vitensenteret

Hvor: 
Seddelloftet på Vitensenteret