Lysspekter | Vitensenteret i Trondheim

Lysspekter

Rødt ratt: Still lysstyrken til maks.
Grønt ratt: Drei gitteret slik at du ser spekteret på skjermen.
Blått ratt: Drei til smalest spalte.

• Hvordan endres spekteret med
- lysstyrken?
- posisjonen til gitteret?
- spaltebredden?

Prøv også

Gjør spalten så bred som mulig.
Legg merke til det hvite feltet.
Hvor er det blitt av grønnfargen?

Gjør spalten smalere.
Hva skjer når det hvite feltet i midten forsvinner?

Morsomt å vite

Vi bruker et gitter i stedet for et glassprisme. Gitteret er et glass påført tett i tett med tynne linjer. Det lager et bedre spekter enn et prisme. Med en bred spalte ser vi to kantspektere, ett rød-gult og ett lyseblått-fiolett. Når spaltebredden reduseres møtes det gule og det blå lyset i grønt. Da ser vi et kontinuerlig spekter fra rødt til dypblått (fiolett).

Modell 372 rev 1.0 - 19.02.2013