Periskop | Vitensenteret i Trondheim

Periskop

• Se inn i periskopet. Hvor ser du?

• Er bildet forstørret eller akkurat slik du ville sett det uten periskop?

• Er bildet skarpt på alle avstander? Hvilken gjenstand ser skarpest ut?

Prøv også

• Bruk håndtakene for å dreie periskopet. Drei periskopet til begge sider.

• Hvor mye av utstillingen klarer du å se?

periskop

Morsomt å vite

Periskopet består av to skråstilte speil i et rør. Soldater i 1. verdenskrig brukte periskop for å se over kanten av skyttergraver. Ubåter bruker periskop for å se hva som skjer på overflaten mens de er neddykket. Vårt periskop inneholder fire linser for å
forstørre bildet. Ulempen er at bildet ikke blir like skarpt for alle avstander.