Usynlig glass | Vitensenteret i Trondheim

Usynlig glass

• Drei det store hjulet bakerst i modellen sakte rundt mens du ser inn i beholderen.

• Se på teksten bak linsa. Er det forskjell når linsa er over eller nede i oljen?

• Se på kolben og reagensrørene. Hvorfor må de være nedsenket i og fylt med olje for å bli usynlige?

Morsomt å vite

I luft er lyshastigheten ca. 300 000 km/s, mens den i glass er ca. 200 000 km/s. Når lys treffer glass, går mesteparten gjennom
glasset, resten reflekteres. Det reflekterte lyset som treffer øyet, gjør at vi kan se glasset.

Lys reflekteres fra flater der lyset endrer hastighet. Fordi lyshastigheten i rapsolje er som i glass vil det ikke reflekteres noe lys
fra glassflatene som er nedsenket i olje og glasset blir usynlig.