Synssansen og tolking av synsinntrykk

Synssansen og tolkingBle avholdt torsdag 3. oktober 2012

Evolusjonen har gjennom millioner av år formet synssansen ved å "fremelske" de egenskapene ved synet som har gitt oss de beste forutsetningene for å overleve. En slik optimalisering har imidlertid noen "bivirkninger" som vi normalt ikke legger merke til, men som kan provoseres fram og bidra til økt forståelse av synet. Ved hjelp av en rekke enkle eksperimenter og bruk av illusjoner, gjøres tilhørerne oppmerksomme på noen av synssansens mange egenskaper, samtidig som oppdagelsene knyttes til teorier om hvordan synet fungerer.

Normalt godt syn øker utbyttet av foredraget.

Foredraget er ved
Nils Kr. Rossing
Vitensenteret

Hvor: 
Seddelloftet på Vitensenteret