Illusjoner og skjulte motiver i billedkunsten

Ble avholdt torsdag 25. oktober 2012

Gjennom alle tider har bildekunstnere utnyttet vår evne til å tolke synsinntrykk. Ved ulik bruk av perspektiv, farger, lys og skygge har de forsøkt å formidle sitt budskap. Andre har på ulik måte forsøkt å skjule sitt budskap slik at det kun har vært tilgjengelig for de innvidde. Foredraget viser eksempler på hvordan kunsten gjennom alle tider har eksperimentert med det visuelle uttrykket både for å overraske og utfordre oss. Noen av eksemplene knyttes direkte til de vi oppfatter som visuelle illusjoner.

Nils Kr. Rossing
Vitensenteret

Hvor: 
Seddelloftet på Vitensenteret