Den fjerde romlige dimensjon

 

Torsdag 15. februar 2018, kl. 12:30 – Vitensenteret i Trondheim
ved Nils Kr. Rossing, Vitensenteret/Skolelaboratoriet ved NTNU

Vi begynner med å vise filmen: ”The Man from The 9 Dimension” i 3D i det nye planetariet ved Vitensenteret (30 min. med norsk tale). Filmen tar opp problematikken rundt ”The theory of everything (TOE)” og hevder at skal vi klare å beskrive universet, så må vi sannsynligvis ta i bruk flere dimensjoner. Men klarer vi helt å se for oss hva høyre romlige dimensjoner er?

I presentasjonen etter filmen skal vi ved å se nærmere på en-, to- og tre dimensjoner forsøke å
visualisere den fjerde romlige dimensjon og kanskje også se for oss noen konsekvenser om en
slik dimensjon skulle finnes.

Hvor: 
Seddelloftet