Statlig driftsstøtte til vitensentrene må fordobles!

Et tverrfaglig utvalg har på vegne av Foreningen Norske Vitensentre (FNV) og VITEN-styret, nylig lagt fram et konkret forslag til hvordan Staten ved å følge strategien vil få langt større nytte av vitensentrene. Utvalget har skrevet brev til Kunnskapsministeren og bedt om møte for å gjennomgå planene. Næringsminister Trond Giske har fått kopi.

«Regjeringen må gjennom handling vise at de verdsetter vitensentrene. Vi har råd til å gi våre barn ”læring gjennom å gjøre”; som er viktig grep i gjennomføringen av Realfagstrategien og Ungdomsmeldingen», mener utvalget.

Sider

Abonner på Vitensenteret i Trondheim RSS