Nysgjerrigper - Lærerkurs 13. september | Vitensenteret i Trondheim

Nysgjerrigper - Lærerkurs 13. september

Vitensenteret i Trondheim vil i samarbeid med Forskningsrådet invitere lærere i grunnskolen til gratis kurs i Nysgjerrigpermetoden høsten 2012. Kurset har fokus på hvordan forskning med barn åpner for tverrfaglig trening av grunnleggende ferdigheter. Kursdeltakerne får en innføring i de seks trinnene i Nysgjerrigpermetoden, Nysgjerrigpers egen oppskrift på hvordan et forskningsprosjekt med barn kan gjennomføres fra A til Å. Nysgjerrigpermetoden fungerer like godt for tverrfaglige prosjekter som for rene naturfaglige problemstillinger. Et Nysgjerrigperprosjekt gir dessuten rikelig anledning til å praktisere grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlig fremføring og IKT. På kurset blir du også kjent med konkurransen Årets Nysgjerrigper og hjemmesiden nysgjerrigper.no. Videre vil kursdeltakerne få presentert Nysgjerrigpers nye tilbud for tverrfaglig leseopplæring, «Lesekroken». Dette er et gratis undervisningsopplegg innen strategisk lesing av fagtekster, og oppgavene er tilknyttet bladet «Nysgjerrigper».

Etter denne innledende samlingen på Vitensenteret legges det opp til arbeid med Nysgjerrigpermetoden på egen skole, før vi igjen møtes for en evaluering og snakker om veien videre. Kursdeltakerne oppfordres til delta med klassen sin i konkurransen Årets Nysgjerigper 2013, som har innleveringsfrist 1. mai 2013. I konkurransen forsker barna på noe de lurer på. De leverer til slutt inn en rapport hvor de forteller hva de har gjort og hvordan de har kommet fram til svaret på problemstillingen sin. Rapporten vurderes av en jury bestående av forskere og forskningsformidlere, og hvert bidrag får en tilbakemelding på sitt forskningsarbeid. Alle bidrag får også diplomer og premier som bevis på deltakelsen, mens de ti beste prosjektene vinner pengepremier, heder og ære.

Når: Torsdag 13. september fra kl 1300 til kl 1600.
Hvor: Kurset holdes på Vitensenteret i Trondheim i Kongens gt 1
Hvem: Lærere i barneskolen i Midt-Norge kan delta. Kurset har plass til 15 deltakere.
Pris: Kurset er gratis, men evt reise og opphold betales av kursdeltaker selv.

Last ned kursinvitasjonen.

Påmeldingsfrist: 31. august 2012

Deltagers navn:
E-post:
Telefon:
Skole:
Trinn:
Skolens adresse: