Talentsenteret i Trondheim

Talentsenteret på Vitensenteret

 

Talentsenteret i realfag er en faglig og sosial møteplass der unge med stort læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser.

Her skal elevene få hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer. Talentsenteret er et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå. Det blir lagt vekt på både de teoretiske, de praktiske og de sosiale aspektene. Elevene vil få veiledning og hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer i matematikk og naturfag gjennom arbeid med egne, relevante prosjekter, gjerne i samarbeid med andre på senteret. Tilbudet skal gi utfordrende og motiverende opplæring slik at elevene opplever muligheter til å utvikle seg faglig sammen med andre. Mer om talentsentre i realfag: http://www.vitensenter.no/talentsenter-i-realfag

Du kan søke om du:

  • Har en god idé eller et prosjekt som du brenner for
  • Vil gå i dybden i fag
  • Vil utvikle deg i realfag sammen med andre realfagsinteresserte elever
  • Vil utvikle et samarbeid med aktører fra privat og offentlig sektor
  • Vil prioritere talentsamlinger fremfor andre aktiviteter på ettermiddagstid

Hva kan Talentsentret tilby?

Talentsenteret kan tilby veiledere i realfagene, og hjelp til å knytte kontakter opp mot ulike bedrifter innen ønsket interesseområde. Talentsenterelever kan fritt benytte seg av Vitensenterets arealer ved fordypning i fag. Trigger Oppfinnerverksted er åpen for elevene i samlingene og hver onsdag ettermiddag. Vi vil vektlegge både det sosiale og faglige på våre samlinger. Samlingene vil være en blanding av aktiviteter og tilpasset faglig veiledning. Kontakt Talentsenteret på stian@vitensenteret.com eller 976 16 870.
Få et lite innblikk i hva Talentsenteret kan bidra med. Her fra Talentsenteret i Bergen


Søknadsskjema

Fra og med 25.04.22 er det mulig å søke elever til Talentsenter i realfag. Tilbudet gjelder elever fra 7. trinn til og med VG2 (per vårtermin kan altså elever fra 6. trinn til VG1 søke). Søknadsfrist for deltakelse skoleåret 22/23 er 06.06.22.

Lenke til elevsøknad: https://forms.gle/5qRG5b69dwTsjfF16 (fylles ut av elev eller elev sammen med foresatte)

Lenke til anbefaling fra lærer: https://forms.gle/fo5QpKRM9wUaAVi96 (fylles ut av kontaktlærer eller faglærer)

For spørsmål send epost til stian@vitensenteret.com