Vannkraft

Vannkraft på Vitensenteret

 

Vann er og har vært en av Norges viktigste ressurser. Våre fossefall skaffet Norge billig elektrisk energi som la grunnlaget for produksjon av aluminium og ferrosilisium. Vi har derfor bygget et vannkraftverk i vannrommet. Har kan du pumpe vann opp til et høydebaseng og se hvordan en turbin og en elektrisk generator drives av det fossende vannet. Du finner også en modell av et bølgekraftverk, en energikilde som har vært mye studert i Norge, men som aldri er blitt noen kommersiell suksess.