Om Vitensenteret i Trondheim | Vitensenteret i Trondheim

Om Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret i Trondheim

 

Vitensenteret i Trondheim er et populærvitenskapelig opplevelsessenter, som siden 1988 har arbeidet med å øke interessen og forståelsen for realfag hos barn og ungdom. Senteret er et av 10 regionale vitensenter i Norge. Vitensenteret skal være stedet for lekende læring. Her skal man ikke bare se på ting, men kjenne, føle, lukte, bygge, støpe og leke deg fram til ny viten.

Vitensenterets visjon er «Nysgjerrighet og skaperglede». Vi har høy kompetanse innen pedagogikk, maker space, utstillingsproduksjon, interaktive modeller, arrangement og nye medier. Senteret sitt særegne fortrinn er å være en arena i mellomrommet mellom formell og uformell læring, skole og fritid og opplevelser og arbeidsliv. Vitensenteret har et spesielt fokus på familiers realfagsinteresse.

Vitensenteret holder til midt i Trondheims historiske sentrum, i Kongens gate 1, som tidligere var hovedkontorer til Norges Bank. Vitensenteret hadde 83 131 besøkende i 2016.

Organisasjonsnummer: NO 971 162 015 MVA

IBAN: NO6286011427741
BIC/SWIFT: DABANO22

 

Hva er et Vitensenter?

Et vitensenter er et lærings- og opplevelsessenter for naturvitenskap og teknologi. Senteret skal rekruttere til realfag og informere allmennheten om sentrale naturvitenskapelige fenomen og teknologiske prinsipper.
Det skjer fortrinnsvis ved hjelp av modeller og utstillingsgjenstander publikum kan manipulere og eksperimentere med, men også ved hjelp av andre pedagogiske tiltak som publikumsverksteder etc. Det interaktive prinsippet er det bærende elementet i vitensentrene, som bl.a. skiller dem fra tekniske museer.