Om Vitensenteret i Trondheim

Ulike aktiviteter

Vitensenteret er Trondheims mest populære attraksjon for barn, unge og familier.
Vi er et populærvitenskapelig opplevelsessenter, og vi brenner for at du skal ha det gøy med vitenskap!

Siden 9. mars 1988 har vi arbeidet med å øke interessen og forståelsen for realfag hos barn og ungdom i alle aldre.
Vitensenteret er en ideell stiftelse som har som hovedmål at flere skal oppleve nysgjerrighet og glede i møte med realfag og skapende aktiviteter og vi ønsker å øke motivasjon for barn og unge til å velge studier og yrker knyttet til realfag, vitenskap og teknologi. Vårt særegne fortrinn er at vi er en arena i mellomrommet mellom formell og uformell læring, skole og fritid og opplevelser og arbeidsliv. Vi som jobber på Vitensenteret har høy kompetanse innenfor pedagogikk, skaperverksted, utstillingsproduksjon, interaktive modeller, arrangement og nye medier.

Alle våre ansatte jobber mot målet om at flest mulig skal få gode og spennende opplevelser med realfag, vitenskap og teknologi. Dette gjør vi gjennom utstillingen vår, gjennom aktiviteter og show, gjennom skoleopplegg på Vitensenteret og på skoler i Trondheimsregionen og gjennom sosiale medier. Du kan følge oss på både facebook, instagram, tiktok og youtube.

Som ett av flere regionale vitensentre i Norge, mottar Vitensenteret statlig tilskudd til driften gjennom egen post i statsbudsjettet. Kunnskapsdepartementet sier i omtalen av denne posten at målet med tilskuddet er å utvikle regionale vitensenter som et tilbud til skoleverket og allmenheten på deres område. Vitensentrene har som målsetting å motivere flere barn og unge til å velge realfag, men har også en viktig samfunnsoppgave - å belyse viktigheten av innsikt og kunnskap om naturvitenskap og teknologi hos hele befolkningen. De regionale vitensentrene i Norge arbeider for å posisjonere seg som en naturlig del av utdanningskjeden, og der aktuelle forskningsresultater viser at besøk på vitensentrene representer en viktig motivasjon ved senere studie- og yrkesvalg.

Vitensenteret er stolt medlem av følgende nettverk og forbund:

Last ned vår logo her.


Organisasjonsnummer: NO 971 162 015 MVA IBAN: NO6286011427741 BIC/SWIFT: DABANO22