Priser

Billetter:
Barnebillett
Fra fylte 3. Barn under 10 år må være i følge med voksen
95,-
Voksenbillett
130,-
Student/Honnør
95,-
Familie
Inntil fem personer, maks. to voksne
445,-
Voksenårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.) 425,-
Barneårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.) 310,-
Familieårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.)
Inntil fem personer, maks. to voksne
1290,-
Familie halvårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.)
Selges kun 2. halvår. Inntil fem personer, maks. to voksne
760,-
Grupper:
Gruppebillett voksen (min. 8 betalende) 120,-
Gruppebillett barn (min. 8 betalende) 80,-
Skole-/SFO-/barnehagebillett *
Se egen avtale for grunnskoler i Trondheim kommune
60,-
Gruppeårskort **
Barnehage/SFO
75,-
Lærere/lærerstudenter Gratis på hverdager
Orbitron 30,-
Bursdag Se vår bursdagsoversikt
* Elever på VGS over 18 år regnes som barn ved skolebesøk
** Pr. pers. Må kjøpes for alle barn over 3 år ved institusjonen