Priser

Billetter:
Barnebillett
Fra fylte 3. Barn under 10 år må være i følge med voksen
100,-
Voksenbillett 140,-
Student/Honnør 100,-
Familie
Inntil fem personer, maks. to voksne
450,-
Voksenårskort (gjelder kun vanlig inngang) 500,-
Barneårskort (gjelder kun vanlig inngang) 350,-
Familieårskort (gjelder kun vanlig inngang)
Inntil fem personer, maks. to voksne
1350,-
Familie halvårskort (gjelder kun vanlig inngang)
Selges kun 2. halvår. Inntil fem personer, maks. to voksne
800,-
Planetarium:
Inngang til planetariet (per visning, per person) 10,-
Grupper:
Gruppebillett voksen (min. 8 betalende) 125,-
Gruppebillett barn (min. 8 betalende) 80,-
Skole-/SFO-/barnehagebillett *
Se egen avtale for grunnskoler i Trondheim kommune
60,-
Gruppeårskort **
Barnehage/SFO
75,-
Lærere/lærerstudenter *** Gratis på hverdager i skoleåret
Bursdag Se vår bursdagsoversikt

* Elever på VGS over 18 år og elever ved voksenopplæring regnes som barn ved skolebesøk
** Pr. pers. Må kjøpes for alle barn over 3 år ved institusjonen
*** gjelder lærere/lærerstudenter i barnehage, grunnskole, vgs og høyskole/universitet.