Priser | Vitensenteret i Trondheim

Priser

Billetter: 2020
Barnebillett
Fra fylte 3. Barn under 10 år må være i følge med voksen
90,- 95,-
Voksenbillett
125,- 130,-
Student/Honnør
90,- 95,-
Familie
Inntil fem personer, maks. to voksne
420,- 445,-
Voksenårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.) 410,- 425,-
Barneårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.) 300,- 310,-
Familieårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.)
Inntil fem personer, maks. to voksne
1260,- 1290,-
Familie halvårskort (vanlig inngang, ikke kveldsarr., kurs osv.)
Selges kun 2. halvår. Inntil fem personer, maks. to voksne
750,- 760,-
Grupper: 2020
Gruppebillett voksen (min. 8 betalende) 110,- 120,-
Gruppebillett barn (min. 8 betalende) 80,- 80,-
Skole-/SFO-/barnehagebillett *
Se egen avtale for grunnskoler i Trondheim kommune
50,- 60,-
Gruppeårskort **
Barnehage/SFO
65,- 75,-
Lærere/lærerstudenter Gratis på hverdager
Orbitron 25,-
Bursdag 200,- pr. barn, minstepris 2000,-
* Elever på VGS over 18 år regnes som barn ved skolebesøk
** Pr. pers. Må kjøpes for alle barn over 3 år ved institusjonen