Priser

Inngangsbilletter:
Barn
Fra fylte 3 til og med 17 år.
Barn under 10 år må være i følge med voksen. 
130,-
Voksen
18 år og opp.
170,-
Student og honnør 130,-
Familie
Inntil fem personer, maks. to voksne.
550,-
Barneårskort 400,-
Familieårskort
Inntil fem personer, maks. to voksne
1850,-
Barn +1
Dette årskortet gjelder for ett barn med valgfritt følge. Dersom årskortholder er under 10 år, må følget være over 18. Dersom årskortholder er over 10 kan følget også være fra 10 år.
1000,-
Grupper:
Gruppebillett voksen (min. 8 betalende voksne) 145,-
Gruppebillett barn (min. 8 betalende barn) 100,-
Skole-/SFO-/barnehage *
Se egen avtale for grunnskoler i Trondheim kommune.
70,-
Gruppeårskort **
Barnehage/SFO
85,-
Andre:
Lærere/lærerstudenter *** Gratis 
Gjelder hele året
Barnehageansatte/SFO-ansatte Gratis når de kommer sammen med en
barnehage-/SFO-gruppe
Gjelder også utenom skoleåret
Ledsager

Gratis inngang ved fremvisning av gyldig bevis
Bruk kategorien "Årskortholdere og spesialavtaler" ved bestilling på nett

Bursdag
Les mer om bursdag her.

250,- per barn.
Minimum 10 betalende barn.

*Elever på VGS over 18 år og elever ved voksenopplæring regnes som barn ved skolebesøk
**Pr. pers. Må kjøpes for alle barn over 3 år ved institusjonen
***gjelder lærere/lærerstudenter i barnehage, grunnskole, vgs og høyskole/universitet.